BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 SIERPNIA 2016 ROKU /CZWARTEK/ O GODZINIE 13:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piszu ze stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2015 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu za rok 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pisz na lata 2016 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz położonej na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż drogi z miasta Pisz do wsi Łupki.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.
 20. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad.

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY

 

/-/ Lech Borak

Data powstania: czwartek, 4 sie 2016 12:00
Data opublikowania: czwartek, 4 sie 2016 14:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 sie 2016 15:16
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 996 razy