BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


-Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Fabryczna
-Numer działki – część 287,
-Numer KW – 13025,

-Powierzchnia nieruchomości – 259 m²,
-Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek,

- Roczna wysokość czynszu – 140 zł.

 

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

  1. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zieleni izolacyjnej oraz teren projektowanej obwodnicy wewnętrznej na przedłużeniu ul. Kwiatowej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

  1. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 28 lutego 2017 r. do dnia 21 marca 2017 r.
Data powstania: wtorek, 28 lut 2017 15:13
Data opublikowania: wtorek, 28 lut 2017 17:34
Data przejścia do archiwum: środa, 22 mar 2017 10:29
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 731 razy