BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.13.2017.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 29.03.2017 r. wpłynął wniosek

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin   

 

z upoważnienia której działa firma

E-PROJEKT

Wiesław Baluta

ul. Jarzębinowa 5

11-500 Giżycko, Wilkasy

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN – 15 kV na działkach nr:

-  332/2, 331/2 330/2, 332/1, 126/2, 126/3, 31 położonych w obrębie Zdunowo, gm. Pisz, 

-  49, 3/15, 53, 62, 102, 1630 położonych w obrębie Turośl, gm. Pisz,

-  1368 położonej w obrębie Hejdyk, gm. Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: piątek, 31 mar 2017 14:34
Data opublikowania: piątek, 31 mar 2017 15:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 maj 2017 11:08
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 494 razy