BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.7.2017.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 07.04.2017 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

 

z upoważnienia, której działa

Elektroprojekt Elpro w Ełku

Henryk Gryko

ul. Warszawska 1/48

19-300 Ełk 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 7/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN YAKXS 4x120 oraz złącza kablowo - pomiarowego na działce o nr geodezyjnym 19/348 położonej w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: środa, 12 kwi 2017 14:32
Data opublikowania: środa, 12 kwi 2017 18:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 maj 2017 11:35
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 643 razy