BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Fabryczna,
-Numer działki – część 287,
-Numer KW – 13025,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 18 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garaż blaszany,

 

- Roczna wysokość czynszu – 144 zł + 23 % podatku VAT,
-Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.     1. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zieleni izolacyjnej oraz teren projektowanej obwodnicy wewnętrznej na przedłużeniu ul. Kwiatowej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.     1. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.     1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29 czerwca 2017 r. do dnia 20 lipca 2017 r.

 

Data powstania: poniedziałek, 3 lip 2017 08:37
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lip 2017 10:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 lip 2017 10:38
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 666 razy