BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wiosenna,
Numer działki –  cz. 18/21,
Numer KW – OL1P/00019562/7,
Powierzchnia nieruchomości –  16 m²,
Opis nieruchomości – teren pod budynkiem gospodarczym,
Roczna wysokość czynszu – 128 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. W/w nieruchomość według ustaleń studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zieleni nieurządzonej niskiej i rozproszonej zabudowy mieszkaniowej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 11 sierpnia 2017 r. do dnia 1 września 2017 r.

 

Data powstania: poniedziałek, 14 sie 2017 08:52
Data opublikowania: poniedziałek, 14 sie 2017 08:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:15
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 712 razy