BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405),

 

INFORMUJĘ

 

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew  z działek nr: 2/48 i 2/50  położonych w obrębie geodezyjnym Snopki.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 38 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.ekoportal.gov.pl

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul.Gizewiusza 5.

Data powstania: środa, 30 sie 2017 13:03
Data opublikowania: czwartek, 31 sie 2017 07:30
Data przejścia do archiwum: środa, 13 wrz 2017 09:48
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Wojciech Józwik
Artykuł był czytany: 589 razy