BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405),

 

INFORMUJĘ

 

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z pasa drogowego dróg powiatowych:

- nr 4606N ul. Wojska Polskiego w Piszu,

- nr 4628N ul. Dworcowa w Piszu,

- nr 4616N ul. Jagodna w Piszu,

- nr 1656N Wielki Las – Pogobie Średnie – Pisz (ul. Leś na w Piszu).

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 38 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.ekoportal.gov.pl

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul.Gizewiusza 5.

Data powstania: piątek, 22 wrz 2017 08:40
Data opublikowania: piątek, 22 wrz 2017 13:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 paź 2017 07:16
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Elżbieta Sadłowska
Artykuł był czytany: 200 razy