BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, Os. Wschód,
Numer działki – cz. 1462/1, cz. 1462/2,
Numer KW – 22783,
Powierzchnia nieruchomości –  30 000 m²,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 1 200 zł.1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz obejmującego działki o numerach 1458, 1462 i części działki o Nr 1431/4 zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/532/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz. 1356 z dnia 9 czerwca 2006 r. położona jest na obszarach oznaczonych symbolami: 03ZP – teren zieleni parkowej, 08KDz – teren drogi zbiorczej oraz 01P – teren strefy produkcyjnej.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 3 października 2017 r. do dnia 24 października 2017 r.

Data powstania: wtorek, 3 paź 2017 07:57
Data opublikowania: piątek, 6 paź 2017 08:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:21
Opublikował(a): Sylwia Banach
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 163 razy