BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, gmina Pisz,
Numer działki –  cz. 112/9,
Numer KW ¬– OL1P/00013689/1,
Powierzchnia nieruchomości –  661 m²,
Opis nieruchomości – teren  do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 330 zł.1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2.  W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 34 poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położona jest w obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 3 października 2017 r. do dnia 24 października 2017 r.

Data powstania: wtorek, 3 paź 2017 08:03
Data opublikowania: piątek, 6 paź 2017 08:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:26
Opublikował(a): Sylwia Banach
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 159 razy