BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 LISTOPADA 2017 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLI/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pisz za rok szkolny 2016/2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu
  w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Piszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Piszu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hejdyku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jeżach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
  w Jeżach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kotle Dużym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach
  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Trzonkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Trzonkach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gminnego Zespołu Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Piszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania polegającego na utrzymaniu chodników
  i ciągów pieszo-rowerowych znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych
  nr 58, 58b i 63 na terenie miasta Pisz oraz na odcinku Pisz-Snopki wraz z chodnikiem
  w miejscowości Snopki.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na rok 2018.
 22. Podjęcie chwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 27. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 28. Wolne wnioski i informacje.
 29. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

       Lech Borak

Data powstania: piątek, 24 lis 2017 08:27
Data opublikowania: piątek, 24 lis 2017 08:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 sty 2018 14:25
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 493 razy