BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Parkowa,
Numer działki –  cz. 532,
Numer KW – OL1P/00013028/0,
Powierzchnia nieruchomości –  1600 m²,
Opis nieruchomości – teren  do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
Roczna wysokość czynszu – 80 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.
2. W/w nieruchomość według ustaleń studium i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar trwałych użytków zielonych i zakrzewienia, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić do 30 września 2018 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 3 stycznia 2018 r. do dnia 24 stycznia 2018 r.

Data powstania: środa, 3 sty 2018 13:02
Data opublikowania: środa, 3 sty 2018 15:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 sty 2018 10:31
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 217 razy