BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wiśniowa,
Numer działki –  314/8,
Numer KW – OL1P/00013027/3,
Powierzchnia nieruchomości –  520 m²,
Opis nieruchomości – teren  do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 320 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość według ustaleń studium i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zieleni nieuporządkowanej niskiej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24 stycznia 2018 r. do dnia 14 lutego 2018 r.

Data powstania: piątek, 26 sty 2018 07:18
Data opublikowania: piątek, 26 sty 2018 09:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lut 2018 08:52
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 261 razy