BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warszawska,
Numer działki – cz. 737/8,
Numer KW – OL1P/ 00012303/5,
Powierzchnia nieruchomości –  2 m2,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony na ustawienie tablicy reklamowej o pow. 3,60 m2
Roczna wysokość czynszu – 725 zł + 23 % podatku VAT.
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest  do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 67 poz. 1086), oznaczona jest symbolem MW – teren  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 czerwca 2018 r. do dnia 3 lipca 2018 r.

Data powstania: piątek, 15 cze 2018 09:57
Data opublikowania: piątek, 15 cze 2018 11:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 lip 2018 09:21
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 531 razy