BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.16.2018.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 19.06.2018 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

 

z upoważnienia, której działa firma

Elektroprojekt ELPRO

Henryk Gryko

ul. Warszawska 1/48

19-300 Ełk

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 16/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej nN – 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm² o długości około 193 m na działkach o nr geodezyjnych 19/582, 19/19, 19/481, 19/27 i 19/479 położonych w obrębie Szczechy Małe, gmina Pisz. 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Szczechy Małe.

Data powstania: środa, 20 cze 2018 11:08
Data opublikowania: środa, 20 cze 2018 16:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 lip 2018 11:38
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 162 razy