BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 WRZEŚNIA 2018 ROKU O GODZINIE 12:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr L/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LI/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Pisza.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piszu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu za 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie leczniczym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady

       Lech Borak

 

Data powstania: piątek, 7 wrz 2018 12:31
Data opublikowania: piątek, 7 wrz 2018 15:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 wrz 2018 14:30
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 332 razy