BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Jagodna,
Numer działki – cz. 1127/60,
Numer KW – OL1P/ 00029526/6,
Powierzchnia nieruchomości –  400 m2,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia na cele poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Roczna wysokość czynszu – 400 zł + 23 % podatku VAT.
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku.
2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 67 poz. 1086), oznaczona jest symbolem 34 U – teren zabudowy usługowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 31 grudnia 2018 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 października 2018 r. do dnia 2 listopada 2018 r.

Data powstania: poniedziałek, 15 paź 2018 15:22
Data opublikowania: poniedziałek, 15 paź 2018 15:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2018 10:49
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 476 razy