BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz przeznaczonych do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gdańska,
Numery działek – cz. 297/4 i cz. 296/2,
Numery KW – OL1P/00013025/9, OL1P/000119/5,
Powierzchnia nieruchomości – 6 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony na wybudowanie schodów, wiatrołapu oraz chodnika z kostki betonowej,
Roczna wysokość czynszu – 100 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 


1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz położone są na obszarze zabudowy wielorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej. Położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawione nieruchomości należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29.11.2018 r. do dnia 20.12.2018 r. 

Data powstania: czwartek, 29 lis 2018 13:03
Data opublikowania: czwartek, 29 lis 2018 16:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 gru 2018 07:57
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 328 razy