BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Dworcowa
Numer działki –  cz. 390/4
Numer KW – OL1P/ 00042302/7,
Powierzchnia nieruchomości –  6 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony pod ustawienie przyczepy z gastronomią
Roczna wysokość czynszu – 1 500,00 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze      bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 4 stycznia 2019 r. do dnia 25 stycznia 2019 r.

Data powstania: piątek, 4 sty 2019 10:30
Data opublikowania: piątek, 4 sty 2019 10:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 sty 2019 12:30
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 436 razy