BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie


                                                               W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użyczenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 zpóźn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Wiartel
Numer działki – 5/1 – 37988/82758 udziału
Numer KW – OL1P/ 00012604/5,
Powierzchnia nieruchomości –  2400 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony jest do oddania w użyczenie na cele zgodne z przedmiotem działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmujący teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 1235) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 22 UT - teren istniejącego obiektu obsługi turystyki w zabudowie byłego domu kultury.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23 stycznia 2019 r. do dnia 13 lutego 2019 r.


Data powstania: piątek, 25 sty 2019 10:45
Data opublikowania: piątek, 25 sty 2019 12:41
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 606 razy