BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,
Numer działki –  cz. 317/3,
Numer KW – OL1P/ 00013027/3,
Powierzchnia nieruchomości –  3 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony pod ustawienie tablicy reklamowej o pow. 6 m2,
Roczna  wysokość czynszu –  1.800,00 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze      bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do  dnia  30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 7 maja 2019 r. do dnia 28 maja 2019 r.

Data powstania: środa, 8 maj 2019 15:04
Data opublikowania: środa, 8 maj 2019 15:29
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Maciej Cwalina
Artykuł był czytany: 373 razy