BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie                                                                              W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użyczenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Snopki
Numer działki – 125/5,
Numery KW – OL1P/ 00007374/5
Opis nieruchomości – 2 pomieszczenia gospodarcze o powierzchniach 24,22 m2 i 6,59 m2 oraz pomieszczenie garażowe o powierzchni 13,97 m2, przeznaczone do oddania w użyczenie na cele działalności Stowarzyszenia Przyjaciół i Mieszkańców wsi Snopki „SNOPEK”


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na czas nieokreślony.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/270/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki  (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 1977) położona jest na terenie oznaczonym symbolem B.12.UO – tereny usług oświaty
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 lipca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r.

Data powstania: poniedziałek, 15 lip 2019 15:18
Data opublikowania: wtorek, 16 lip 2019 10:16
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 535 razy