BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie


W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użyczenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2
Numery działek – cz. 431,
Numer KW – OL1P/ 00024285/9,
Opis nieruchomości – część budynku usytuowanego na działce nr 431 o pow. użytkowej 609,40 m2 przeznaczona  do oddania w użyczenie na cele zgodne z przedmiotem działania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz położona jest na terenie oznaczonym symbolem 20.UA/UT – tereny zabudowy usług publicznych oraz usług komercyjnych w postaci usług turystycznych.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  10 września  2019 r. do dnia 1 października 2019 r.

Data powstania: środa, 11 wrz 2019 09:59
Data opublikowania: czwartek, 12 wrz 2019 14:25
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 338 razy