BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Wiartel,
Numer działki –  cz. 28/24,
Numer KW – OL1P/ 00022144/5,
Powierzchnia nieruchomości –  400 m²,
Opis nieruchomości – teren na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości,
Roczna  wysokość czynszu –  200 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze      bezprzetargowej na okres do 1 roku.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren za cały okres dzierżawy należy uiścić w terminie do dnia
30 czerwca 2020 r.  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz  
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20 listopada 2019 r. do dnia 11 grudnia 2019 r.

Data powstania: czwartek, 21 lis 2019 08:42
Data opublikowania: wtorek, 26 lis 2019 15:03
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 229 razy