BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 65),

-Położenie nieruchomości – obręb Wiartel, gmina Pisz,
-Numer działki – cz. 28/24,
-Numer KW – OL1P/00022144/5,
-Powierzchnia nieruchomości – 360 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na cele rekreacyjne wraz z posadowionym na gruncie budynkiem letniskowym o pow. użytkowej 37,02 m2,
- Roczna wysokość czynszu – 1080 zł + 23% VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 31 grudnia 2020 r.
2. W/w nieruchomość zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej z obiektami usługowymi, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21 lutego 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r.


Data powstania: poniedziałek, 24 lut 2020 09:36
Data opublikowania: poniedziałek, 24 lut 2020 09:56
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 84 razy