BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.),

 

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Staszica,
Numery działek – cz. 120, cz. 121/3 i cz. 123,
Numery KW – OL1P/ 00019562/7 dla dz. nr 120, OL1P/20020/6 dla dz. nr 121/3 i OL1P/00013027/3 dla dz. nr 123, 
Powierzchnia nieruchomości –  260 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony na cele rekreacyjne, 
Roczna wysokość czynszu – 260 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku stawki podatku VAT.

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 120 w mieście Pisz, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/296/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania działki nr 120 w mieście Pisz, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 170 poz. 2464 z dnia 30.10.2008 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem A 4 KW – stanowiącym fragment placu manewrowego przeznaczonego do slipowania sprzętu pływającego oraz zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 2 poz. 17 z dnia 12 stycznia 2011 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem B-2 ZP – teren zieleni parkowej z hangarami na łodzie do wędkowania. 
 
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia  29 czerwca 2020 r.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 8 cze 2020 09:56
Data opublikowania: wtorek, 9 cze 2020 08:48
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 90 razy