BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia w dniach 01.09.2020r. - 30.11.2020r. Powszechnego Spisu Rolnego 2020r.

Na podstawie art. ust. 1 pkt 4, w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać zadania spisowe na terenie gminy Pisz.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
 • być osobą pełnoletnią;
 • zamieszkiwać na terenie Gminy Pisz;
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

oraz posiadać dodatkowe umiejętności i cechy takie jak:

 • obsługa komputera;
 • komunikatywność;
 • obowiązkowość;
 • rzetelność.

   2. Termin składania zgłoszeń: do 8 lipca 2020 r.

   3. Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie (wzór do pobrania);
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (wzór do pobrania);
 • informację dotyczącą RODO (wzór do pobrania);
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

    4. Miejsce składania zgłoszeń:

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego powinno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piszu http://bip.pisz.hi.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz w terminie do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty  lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Piszu  w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.” w terminie do 8 lipca 2020 r. Dokumenty, które wpłyną  do Urzędu Miejskiego w Piszu po wskazanym wyżej terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Piszu.

Dodatkowe informacje:

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego jest zobowiązany do odbycia szkolenia obejmującego informacje o:
 • statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;
 • zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;
 • sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu rolnego.
 1. Szkolenie na rachmistrza terenowego kończy się egzaminem testowym. Kandydat  na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście ustalana jest według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 2. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 3. Za wykonane prace spisowe rachmistrz terenowy otrzyma wynagrodzenie naliczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia  31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728.
 4. Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana  dla funkcjonariuszy publicznych.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 22 cze 2020 13:51
Data opublikowania: poniedziałek, 22 cze 2020 15:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lip 2020 10:13
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 137 razy