BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – obręb Kwik, gmina Pisz,
Numer działki – 115/4 ,
Numer KW – OL1P/0003593/8,
Powierzchnia nieruchomości – 2280 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 114,00 zł. 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, zatwierdzonym Uchwałą Nr L/634/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1316 z dnia 16 czerwca 2011 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 11.MR,MN,U – teren zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i teren usług różnych.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22.07.2020r. do dnia 12.08.2020r.

 

Data powstania: środa, 22 lip 2020 12:20
Data opublikowania: środa, 22 lip 2020 13:12
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 36 razy