BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1990)

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Mickiewicza
Numery działek –  cz. 187/1 i cz. 187/2,
Numer KW – OL1P/ 00012877/9,
Powierzchnia nieruchomości –  100 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia pod budowę 4 garaży murowanych,
Roczna  wysokość czynszu –  200 zł + 23% podatku VAT za każdy boks. 
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze      przetargów nieograniczonych  na okres  3 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Zabudowę garażową na przedmiocie dzierżawy należy realizować według koncepcji uzgodnionej uprzednio z wydzierżawiającym – Gmina Pisz. 
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 27 listopada 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r.

Data powstania: czwartek, 26 lis 2020 11:33
Data opublikowania: piątek, 27 lis 2020 10:48
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 138 razy