BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

1.Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica,
- opis nieruchomości - tereny pod garażami murowanymi,
- nr KW - 12877,
- nr działek: nr 918 o pow. 20 m2, nr 1118 o pow. 21 m2, nr 961 o pow. 23 m2, nr 1042 o pow. 21 m2,
2. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica,
-opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
- nr KW – 13119,
- nr działki: nr 117/25 o pow. 26 m2,
3. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
- opis nieruchomości - tereny pod garażami murowanymi,
- nr KW - 13119,
- nr działek: nr 298/21 o pow. 23 m2, nr 298/22 o pow. 22 m2,
4. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
-opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
- nr KW – 13025,
- nr działki: nr 298/14 o pow. 27 m2,
5. Roczna wysokość czynszu- 24,-zł/1m2 + 22% VAT.
6. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 10 lat, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/335/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 listopada 2004 r., dla właścicieli usytuowanych na przedmiotowej działce garaży.
7. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny zespołów garażowych. Położone są na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
8. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
9. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
10.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 1 marca 2005r. do dnia 22 marca 2005 r.
Data powstania: wtorek, 1 mar 2005 15:24
Data opublikowania: wtorek, 1 mar 2005 16:55
Data przejścia do archiwum: środa, 23 mar 2005 11:22
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1096 razy