BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gałczyńskiego,
-Numer działki – część 431/43,
-Numer KW – 12764,
-Powierzchnia nieruchomości - 210 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia na prowadzenie działalności gospodarczej,
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy– 37,00 zł. oraz 22 % podatku VAT .

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do dnia 30 września 2005 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zieleni nieuporządkowanej i ogródki, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 czerwca 2005 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 4 marca 2005 r. do dnia 25 marca 2005 r.
Data powstania: poniedziałek, 7 mar 2005 15:39
Data opublikowania: wtorek, 8 mar 2005 16:03
Data przejścia do archiwum: sobota, 26 mar 2005 20:44
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1145 razy