BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

wycinka drzew

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ) Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym usunięcia drzew i krzewów rosnących na działce numer 1/6, położonej w obrębie geodezyjnym Rakowo Piskie.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 12.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, Sołectwa wsi Rakowo Piskie oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 21.07.2006 r. do dnia 11.08.2006 r.

Data powstania: piątek, 21 lip 2006 13:33
Data opublikowania: piątek, 21 lip 2006 15:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 sie 2006 16:36
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1474 razy