BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OBWIESZCZENIE ZPN - 7331/II/28/06/07

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pubulicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam

że w dniu 27.12.2006 r., wpłynął wniosek

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Piszu
Jagodne 22
12-200 Pisz


dotyczący
budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Pionierów w Piszu

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: czwartek, 4 sty 2007 10:41
Data opublikowania: czwartek, 4 sty 2007 17:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 sty 2007 14:34
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1335 razy