BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie ZPN-7331/II/26/06/07

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 09.01.2007r. na wniosek


El Pomiar-Projekt
Mariusz Bors
ul. Kołobrzeska 13E/15
10-444 Olsztyn

została wydana decyzja nr 26/06/07 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV, stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV oraz kablowej linii nn 0,4 kV zasilającej działkę nr 1/29, położoną w obrębie Borki, gm. Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 9 sty 2007 14:44
Data opublikowania: wtorek, 9 sty 2007 15:35
Data przejścia do archiwum: środa, 24 sty 2007 10:46
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1365 razy