BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/24/06/07

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 09.01.2007 r. na wniosek

Zakładu Energetycznego Białystok S.A.
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

została wydana decyzja nr 24/06/07 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy urządzeń elektroenergetycznych: napowietrznej linii średniego napięcia 0,4 kV, kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach o numerach ewidencyjnych 81, 80/7 oraz 69/10 i 69/12 położonych w obrębie Łysonie, gm. Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania sie niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: środa, 17 sty 2007 11:24
Data opublikowania: środa, 17 sty 2007 15:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lut 2007 15:45
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1387 razy