BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Pionierów,
-Numer działki – 328/3
-Numer KW – 12303,
-Powierzchnia nieruchomości – 970 m2,
-Opis nieruchomości – grunt pod budynkiem usługowym.
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy – 3.000,00 zł. oraz 22 % podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2007 w drodze bezprzetargowej.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi teren placu wielofunkcyjnego, położona jest w obszarze gdzie brak jest planu miejscowego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2007 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24 stycznia 2007 r. do dnia 14 lutego 2007 r.
Data powstania: czwartek, 25 sty 2007 07:48
Data opublikowania: poniedziałek, 29 sty 2007 08:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lut 2007 07:57
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1299 razy