BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wojska Polskiego,
-Numer działki-część 336,
-Numer KW-12303,
-Powierzchnia nieruchomości-35 m2,
-Opis nieruchomości-teren pod garażem blaszanym,
-Roczna wysokość czynszu – 175 zł. + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 2 lat w drodze bezprzetargowej dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu blaszanego.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem położona jest w obszarze gdzie brak jest planu miejscowego, według ustaleń studium jest to teren zabudowy wielorodzinnej i biurowej.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 31 stycznia 2007 roku do dnia 20 lutego 2007 roku.
Data powstania: środa, 31 sty 2007 11:00
Data opublikowania: środa, 31 sty 2007 14:05
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2007 08:07
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1290 razy