BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości – Al. Turystów,
-Numer działki – 411,
-Numer KW – 12764,
-Powierzchnia nieruchomości -250 m2,
-Opis nieruchomości-teren przeznaczony na cele gospodarcze bez prawa zabudowy,
-Wysokość rocznego czynszu – 200 zł oraz 22 % podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat z możliwością rozwiązania umowy w razie realizacji inwestycji budowlanej.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren, który powinien posłużyć na podniesienie standardu ośrodka sportowego albo na odrębne wykorzystanie turystyczne, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 30 marca 2007 r. do dnia 20 kwietnia 2007 r.
Data powstania: wtorek, 3 kwi 2007 10:16
Data opublikowania: wtorek, 3 kwi 2007 13:26
Data przejścia do archiwum: sobota, 21 kwi 2007 20:04
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1396 razy