BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z-7331/II-2/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2006 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./


zawiadamiam,
że w dniu 07. 01. 2008 r. wpłynął wniosek Gminy Pisz
Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz


dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy do 250 m2 o długości do 12 m, szerokości 20 m i wieży widokowej drewnianej o wysokości do 12 m na działce o nr ewidencyjnym 77/9 położonej w obrębie Pilchy, gm. Pisz, oraz pomostu drewnianego na palach drewnianych o długości około 24 m, szerokości około 2,5 m w kształcie litery L położonego na w/w działce i w w/w obrębie.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. Nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: środa, 9 sty 2008 12:00
Data opublikowania: środa, 9 sty 2008 13:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 sty 2008 17:46
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1190 razy