BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Targowa,
-Numer działki – część 328/10,
-Numer KW – 12303,
-Powierzchnia nieruchomości - 400 m2,
-Opis nieruchomości-plac utwardzony Amfiteatru do prowadzenia nauki jazdy,
-Miesięczna wysokość czynszu – 67,00 zł. oraz 22 % podatku VAT .

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/176/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2007 r. do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 2 lat.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren placu wielofunkcyjnego i zieleni, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 11 stycznia 2008 r. do dnia 1 lutego 2008 r.
Data powstania: piątek, 11 sty 2008 10:19
Data opublikowania: piątek, 11 sty 2008 13:39
Data przejścia do archiwum: niedziela, 3 lut 2008 12:25
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1152 razy