BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-27/07/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 15. 01. 2008 r. na wniosek
Pana Władysława Karbowniczyn
ELEKTRYK Karbowniczyn S.C.
ul. Sienkiewicza 9 A
11-500 Giżycko

działającego z upoważnienia

ZEB Dystrybucja Sp. zo.o
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 27/07 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na

budowie kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 1125/12, 1125/19, położonych w obrębie Pisz I, mającej na celu zasilenie w energię elektryczną działek o numerach ewidencyjnych 1225/3, 1125/12, 1125/19 położonych w obrębie Pisz I.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: środa, 16 sty 2008 10:51
Data opublikowania: środa, 16 sty 2008 13:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lut 2008 15:07
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1121 razy