BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa
Na podstawie art. 32 ust.2 i ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z późn. zm./

INFORMUJĘ

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na odbudowie pomostu drewnianego, na fragmencie jez. Wiartel /działka nr 80 w obrębie Wiartel/ przy działce o nr 148/3 w obrębie Wiartel, w obszarze Natura 2000.


Decyzja z dnia 04.02.2008r r. została wydana na wniosek Gminy Pisz, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publiczne dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, znajdującym się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: środa, 6 lut 2008 11:14
Data opublikowania: czwartek, 7 lut 2008 14:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 lut 2008 12:57
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1214 razy