BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

WykazW Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - obręb Wiartel, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 24/6
- Numer działki - cz. dz. nr 24/7
- Powierzchnia działki - 240m2
- Numer KW - 12604
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 400zł + 22% VAT


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XIX/212/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie
gminy Pisz, do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2.Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium istnieje możliwość
zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową- jednorodzinną,
zagrodową z obiektami usługowymi ( poczta, sklep).
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
26 lutego 2008r. do dnia 18 marca 2008r.
Data powstania: wtorek, 26 lut 2008 12:45
Data opublikowania: środa, 27 lut 2008 15:28
Data przejścia do archiwum: środa, 19 mar 2008 07:04
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1122 razy