BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-22/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 01. 07. 2008 r. na wniosek firmy
"Elektrin"
Jan Krajewski
ul. Słowackiego 17/17
19-300 Ełk

działającej z upoważnienia

ZEB Dystrybucja Sp. zo.o
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 22/08 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na

budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 355/9, 355/8, 354/9 położonych w obrębie Pisz 2, przy ul. Grunwaldzkiej.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 1 lip 2008 11:23
Data opublikowania: wtorek, 1 lip 2008 16:45
Data przejścia do archiwum: środa, 16 lip 2008 12:31
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1241 razy