BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Dworcowa,
-Numery działek – 192/3, 192/4
-Numer KW – 13024,
-Powierzchnia nieruchomości -40 m2,
-Opis nieruchomości-wydzierżawiony teren przeznaczony jest do użytkowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
-Roczna wysokość czynszu – 1000 zł + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat, w przypadku przeznaczenia gruntu na cele inwestycji budowlanej, wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy.
2.W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zamkniętego cmentarza. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Zabrania się inwestowania w trwałe urządzenia i obiekty budowlane.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 22 lipca 2008 r.
Data powstania: wtorek, 1 lip 2008 12:53
Data opublikowania: wtorek, 1 lip 2008 16:46
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2008 09:13
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1317 razy