BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-34/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 05. 08. 2008 r. na wniosek firmy
Instalatorstwo Elektryczne
Marek Szmigiel
ul. Kwiatowa12/53
12-221 Ruciane Nida

działającej z upoważnienia

ZEB Dystrybucja Sp. zo.o
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 34/08 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na

budowie linii kablowej typu YAKXS 4x120 dł. 55 mb na działkach o numerach ewidencyjnych 1430/51, 1430/52, 1430/53, 1430/54 położonych w obrębie Pisz 1, ul. Mikołaja Reja.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 5 sie 2008 11:37
Data opublikowania: wtorek, 5 sie 2008 12:02
Data przejścia do archiwum: środa, 20 sie 2008 15:17
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1123 razy