BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem w drodze przetargu
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w najem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

-Położenie nieruchomości - Pisz, Pl. Daszyńskiego 11,
-Numer działki- 411/1,
-Numer KW-11982,
-Powierzchnia nieruchomości-428 m2,
-Opis nieruchomości-lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 20,43 m2,
-Miesięczna wysokość czynszu - 250 zł + 22% VAT.

1.Lokal użytkowy objęty niniejszym wykazem przeznaczony jest do oddania w najem na okres 3 lat w trybie przetargu nieograniczonego.
2.Najemca będzie obowiązany do uiszczania, oprócz czynszu, innych opłat za media i usługi, z których będzie korzystał.
3.W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/575/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 148 poz. 2177 z dnia 4 października 2006 r., stanowi teren oznaczony symbolem 2MW – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
4.Czynsz za wynajmowany lokal użytkowy i inne opłaty za media i ¬usługi, z których najemca będzie korzystał, należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry.
5.Wysokość czynszu może ulec zmianie, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21 sierpnia 2008 roku do dnia 11 września 2008 roku.
Data powstania: czwartek, 21 sie 2008 09:25
Data opublikowania: czwartek, 21 sie 2008 14:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 wrz 2008 10:38
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1137 razy