BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obszary nieobjęte zagospodarowaniem przez Nadleśnictwo Pisz

Informuję, że Nadleśnictwo Pisz prowadzi procedurę wdrażania certyfikatu FSC i jest w trakcie wyznaczania obszarów nieobjętych zagospodarowaniem (grunty w zarządzie Skarbu Państwa PGL LP Nadleśnictwo Pisz). Są to reprezentatywne ekosystemy, które Nadleśnictwo Pisz pragnie ochraniać w ich naturalnym stanie.
W związku z powyższym proszę o przedstawienie w Nadleśnictwie Pisz w Piszu ul.Gdańska 24 lub w Urzędzie Miejskim w Piszu w formie pisemnej swoich uwag i sugestii dotyczących w/w obszarów, w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.
Wszelkie informacje w tej sprawie udzielane są w Nadleśnictwie Pisz w Piszu ul.Gdańska 24 (sekretariat), tel. 087 423 21 00.
Data powstania: środa, 4 lut 2009 13:02
Data opublikowania: środa, 4 lut 2009 13:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 lut 2009 07:14
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2055 razy