BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KONSULTACJE SPOŁECZNE - WYZNACZENIE LASÓW NIEOBJĘTYCH GOSPODAROWANIEM, LASÓW O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH

Informuję, że w związku z zakończeniem przez Nadleśnictwo Maskulińskie z/s w Rucianem - Nidzie procedury wyznaczenia lasów nieobjętych gospodarowaniem oraz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF (High Conservation Value Forest), powstał projekt dodatkowej ochrony gruntów będących w ich zarządzie. Projekt uwzględnia zgłaszanie uwag i został wyłożony do konsultacji społecznych w postaci map i wykazów.
Na tym etapie Nadleśnictwo Maskulińskie z/s w Rucianem - Nidzie zaprasza do kompleksowego zapoznania się z wyznaczonymi obszarami oraz składania wniosków i uwag dotyczących:
- zasięgu lasów nieobjętych gospodarowaniem i HCVF
- sposobu zagospodarowania lasów nieobjętych gospodarowaniem, w tym lasów HCVF 6 lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.
Projekty lasów nieobjętych gospodarowaniem oraz lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych są wyłożone w biurze Wyłuszczarni Nasion w Rucianem - Nidzie ul.Dworcowa 1.
Propozycje i uwagi można składać do dnia 10 kwietnia 2009 r. w Nadleśnictwie Maskulińskie z/s w Rucianem - Nidzie ul. Rybacka 1. Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest Starszy Specjalista ds. Ekologii Rafał Sienkiewicz tel.087 4231010.
Data powstania: czwartek, 19 mar 2009 12:22
Data opublikowania: czwartek, 19 mar 2009 15:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 kwi 2009 07:11
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1349 razy