BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Pisz, dnia 09-07-2009 r.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza informuje, że komisja przetargowa przeprowadziła w dniu 03 lipca 2009 r.
o godzinie 12. 00, w sali nr 58 budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 97/6 o powierzchni 750 m2, położonej we wsi Pogobie Średnie, objętej Księgą Wieczystą KW Nr 13177.

1. Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu została ustalona na
kwotę 24.000 zł (netto)
2. W przetargu wzięła udział jedna osoba, która po wpłaceniu wadium w wysokości
4.000 zł została dopuszczona do przetargu.
3. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny w wysokości 24.300 zł (netto)
przetarg zamknięto i ogłoszono zwycięzcą przetargu – Pana Dariusza Chełmińskiego.
4. Pan Dariusz Chełmiński, został ustalony jako nabywca w/w nieruchomości.

Data powstania: piątek, 10 lip 2009 08:35
Data opublikowania: piątek, 10 lip 2009 08:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lip 2009 08:33
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1243 razy